Tarina

Sain aika­naan capoei­ra opet­ta­jal­ta­ni lem­pi­ni­men Pan­te­ra. Pääs­tin sisäi­sen pant­te­ri­ni val­loil­leen vil­lei­ne ideoi­neen ja kehi­tin pant­te­rin par­haat las­ten­vaat­teet kivoi­ne pik­ku jip­poi­neen. Kah­den lap­sen äiti­nä sekä teks­tii­li- ja vaa­te­tus­tek­nii­kan ammat­ti­lai­se­na halusin luo­da vaat­tei­ta, jois­sa on uuden­lais­ta kek­se­liäi­syyt­tä, joka paran­taa muka­vuut­ta, käy­tän­nöl­li­syyt­tä, moni­käyt­töi­syyt­tä ja pit­käi­käi­syyt­tä. Itse olen koke­nut vai­keak­si löy­tää lap­sil­le­ni yksi­vä­ri­siä vaat­tei­ta. Sen vuok­si Pant­her Kidswear las­ten­vaat­teet ovat yksivärisiä.

Kyl­läs­tyin sii­hen, että las­ta­vaa­te­maa­il­ma on edel­leen täyn­nä huo­no­laa­tui­sia vaat­tei­ta, joi­ta val­mis­te­taan kysee­na­lai­sis­sa val­vo­mat­to­mis­sa olo­suh­teis­sa. Halusin kan­taa kor­te­ni kekoon sii­hen, että jokai­nen voi vali­ta lap­sel­leen myös hyvä­laa­tui­sen tur­val­li­sen tuot­teen, joka on tuo­tet­tu val­vo­tus­ti asian­mu­kai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Teks­tii­li- ja vaa­te­tus­tek­nii­kan ammat­ti­lai­se­na tie­dän, miten hyvä­laa­tui­nen tuo­te saa­daan aikaan. Haluan tuo­da tätä osaa­mis­ta omien vaat­tei­de­ni kaut­ta hyötykäyttöön.

Ympä­ris­tö­asiat ovat tär­kei­tä, mut­ta lap­set on vie­lä­kin tär­keäm­piä. Haluan, että kaik­ki lap­set saa­vat olla tur­vas­sa, mut­ta mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa pant­te­ri voi vie­dä muka­naan viidakkoseikkailuun.

Kai­sa Dimulescu

Teks­tii­li- ja vaa­te­tus­tek­nii­kan DI